Syndicussen zijn de experts die instaan voor het beheer van uw mede-eigendom. Het beheer van uw mede-eigendom toevertrouwen is aan onze partners is de juiste keuze. Syndicussen begeleidt u dagelijks bij het behoud en de opwaardering van uw onroerend goed.

Wat doen syndicussen?

Wij zorgen voor de administratie en het behoud van uw gebouw
Wij sluiten de verzekeringen van de mede-eigendom, onderhandelen en ondertekenen de onderhoudscontracten
Wij stellen de voorlopige begroting op, de rekeningen van de vereniging van mede-eigenaars en de individuele afrekeningen voor elke eigenaar
Wij vragen de kosten van elke mede-eigenaar en archiveren alle documenten van de mede-eigendom
Wij zorgen voor de opvolging van de werken die nodig zijn voor het behoud en de valorisatie van uw patrimonium
Wij zijn de wettelijke vertegenwoordiger van het syndicaat van mede-eigenaars, in het bijzonder voor de rechtbank

Onze Syndicussen staan garant voor lokale expertise

Op zoek naar een gebouwenbeheerder

De website Syndicussen is een informatieve website waar iedereen terecht kan met vragen over gebouwenbeheer. Wilt u van syndicus veranderen? Check dan zeker eens de website van EASY SYNDIC

Syndicussen

CONTACTEER ONS

info@easysyndic.be
+ 32 2 219 04 51
IPI 510.667

DE GOEDKOOPSTE GEBOUWENBEHEERDER VAN BELGIË

Easy Syndic Syndicussen  stelt een jonge en dynamisch team ten dienste van de mede-eigenaars. Zij zijn heel erg begaan met het scrupuleus en efficiënt beheer met het oog op kostenbeheersing. Dankzij Easy Syndic Syndicussen , zal u kunnen gebruik maken van de laatste technische snufjes die u in staat stelt uw belangrijke documenten met betrekking tot uw eigendom op elk ogenblik te kunnen raadplegen.


 

De vakman zorgt voor het beheer

De syndicus is belast met het beheer van de mede-eigendom en de uitvoering van de beslissingen van de algemene vergadering overeenkomstig de wet. Alle mede-eigendommen zijn verplicht te werken met een syndicus.

Syndicussen werkt met gespecialiseerde teams die de taken uitvoeren die binnen hun vakgebied vallen: onderhoud van de gemeenschappelijke ruimten, beheer van de thesaurie, relatie met de administraties, organisatie van de algemene vergaderingen, eindejaarsbalans, beveiliging en bewaking van het gebouw, enz.

De syndicus is dus van groot belang en vormt een onmisbaar forum om het beheer en de relaties tussen de mede-eigenaars te vergemakkelijken.

Stemming: het beslissingswapen van de mede-eigendom

In een mede-eigendom bevindt u zich in een democratie. Elke beslissing wordt genomen na een stemming. Deze democratie is echter een beetje partijdig, want niet alle mede-eigenaars hebben evenveel macht. Een eigenaar met een grotere oppervlakte dan u heeft een stem die er meer toe doet. Deze stand van zaken wordt trouwens gerechtvaardigd door de hogere lasten die hij betaalt in verhouding tot de oppervlakte van zijn appartement.

Over alle aangelegenheden met betrekking tot de mede-eigendom wordt gestemd op de algemene vergaderingen die minstens eenmaal per jaar worden gehouden.
Nu u de verdeling van de privatieve en gemeenschappelijke delen kent, het belang van de syndicus en de stemmen, kent u de belangrijkste elementen om te kunnen kopen in een mede-eigendom. Het team van Syndicussen  ontwikkelt al haar vastgoedprogramma’s in de hoogte en maakt zo de mede-eigendom.